Home

Een stimulerende en educatieve omgeving is essentieel voor de ontwikkeling van kinderen.

Helaas wordt een grote groep kinderen in het Noordoosten van Roemenië gezien én behandeld als derderangs burgers. Zij komen door hun verstandelijke en/of lichamelijke beperking niet in aanmerking voor onderwijs en zitten dus alle dagen thuis. Vaak zijn het kinderen uit kansarme gezinnen. Zij raken in een sociaal isolement. Ze kunnen in het regulier onderwijs niet meekomen, omdat er vanuit de overheid geen extra zorg beschikbaar gesteld wordt. Daarnaast is het onvermogen van ouders in de opvoeding en begeleiding debet aan de beperkte ontwikkelingskansen. Deze groep kinderen, leert door gebrek aan educatie en zelfontwikkeling nooit (volwaardig) deel te nemen aan de maatschappij.

Image
Image

Stichting Educare 4 Life zet zich in voor de ontwikkeling van (speciaal)onderwijs, maar ook in de begeleiding van het bevorderen van de zelfredzaamheid, zodat kinderen zelfstandiger én vaardiger hun toekomst tegemoet gaan. Door scholing, coaching en zorg hebben de kinderen meer toekomstperspectief.

Op de site leest en ziet u meer over onze doelen, ons werk, de projecten en de mogelijkheden om uw steentje bij te dragen aan een betere toekomst voor deze groep jongeren.

Bedankt voor uw steun!

Het bestuur van Educare 4 Life

tco-content-dock-image Close the Content Dock