Wie zijn wij?

Welkom bij Stichting Educare 4 Life

Een stimulerende en educatieve omgeving is essentieel voor de ontwikkeling van kinderen. Helaas laat de overheid een grote groep kinderen nog steeds in de kou staan. Dit zijn kinderen met een verstandelijke, motorische of lichamelijke beperking. Zij kunnen in het regulier onderwijs niet of nauwelijks meekomen en er is geen alternatief onderwijs of dagbesteding. In Nederland is het bewijs geleverd, dat onderwijs op maat met de juiste begeleiding deze groep kinderen wel een stap verder helpt.  

Stichting Educare 4 Life zet zich vanuit een christelijke identiteit in voor de ontwikkeling van (speciaal)onderwijs, maar ook in de begeleiding van het bevorderen van de zelfredzaamheid, zodat kinderen zelfstandiger én vaardiger hun toekomst tegemoet gaan. Door scholing, coaching en zorg hebben de kinderen meer toekomstperspectief.    

Wij vinden, dat er voor alle kinderen een leerzame plek moet zijn. Met deze gedachte, is gestart met de bouw van Speranţa; een school voor kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking uit Siret en omgeving. Maar ook voor kinderen die vanwege een slechte thuissituatie (armoede en/of onvermogen van ouders) in een sociaal isolement zijn geraakt. Zij hebben een achterstand opgelopen en komen daardoor moeilijk mee in het reguliere onderwijs.

Door een tekortschietende overheid blijven veel van deze kinderen onnodig analfabeet, waardoor hun kans op participeren aan de arbeidsmarkt nihil is. Stichting Educare 4 Life investeert in (speciaal)onderwijs, maar ook in de begeleiding van ter bevordering van de zelfredzaamheid, zodat de jongeren zelfstandiger en vaardiger hun toekomst tegemoet gaan. Door scholing, coaching en zorg hebben de kinderen meer toekomstperspectief.

Daarnaast ondersteunen wij Casa Ruxandra. Dit is een gezinshuis waarbij een Roemeens echtpaar zich ontfermt over de opvoeding en het welzijn van 6 uit huis geplaatste kinderen. Deze kinderen zijn vanwege ernstige mishandeling en/of verwaarlozing door de Roemeense kinderbescherming in dit gezinshuis geplaatst. Wij voorzien Casa Ruxandra waar mogelijk van bouwmaterialen voor onderhoud en in de meest noodzakelijke materiële levensbehoeften voor de kinderen, zoals bedden, kleding, schoolspullen, bijdragen aan de rekening voor gas en elektriciteit et cetera.

Image
Image

Bovenstaande hulp, wordt mede mogelijk gemaakt door de inzet van veel vrijwilligers, sponsoren, georganiseerde activiteiten en giften. Stichting Educare 4 Life  is hierdoor in staat de kosten laag te houden. Het bestuur dat zich vanuit Nederland verbindt aan de stichting, zet zich op vrijwillige basis in. De stichting heeft geen bedrijfspand en wagenpark. De werkzaamheden aan Speranţa worden uitgevoerd door vrijwilligers en wanneer mogelijk in samenwerking met de lokale bevolking (werkgelegenheid creëren tegen een lager loon vergeleken met Nederland). Bouwmaterialen schaffen wij grotendeels aan in Roemenië, om de lokale economie te stimuleren.

Stichting Educare 4 Life  bouwt met behulp van diverse donaties, bedrijven en hulp van scholen vrijwel dagelijks verder aan de realisatie van Speranţa. Het gebouw staat inmiddels en sinds juni 2018 gaan de eerste kinderen al 2 dagdelen naar school. Dit klinkt prachtig en dat is het ook, maar het project is nog niet af. Daar hebben we nog steeds alle (financiële) hulp bij nodig.

Een project in de breedste zin van het woord!

Vanuit diverse invalshoeken wordt dus gewerkt aan het creëren van een leersituatie, waardoor de kinderen een betere en zelfstandige toekomst tegemoet te gaan. Op onderstaande plattegrond ziet u een plattegrond van Speranţa. De gele ruimten, zijn reeds in gebruik genomen.

Een project waar we uw hulp hard nodig hebben!

De school is inmiddels in bedrijf, maar nog lang niet af. De diverse praktijkruimtes zijn nog in ontwikkeling, maar ook de buitenruimte voor speel- en moestuin moet nog gerealiseerd worden. 

Alle donaties zijn meer dan welkom en komen in zijn geheel ten goede aan de kinderen of de bouw van de school. Doneren kan op diverse wijzen, zoals Paypal of iDeal. We voldoen aan de ANBI eisen voor stichtingen, waardoor uw donatie fiscaal aftrekbaar is. Kijkt u bij Ik wil helpen voor alle mogelijkheden tot sponsoring!

Voor een inzicht in de besteding van de donaties en onze lange termijndoelen, verwijzen wij naar ons jaarverslag en beleidsplan, onder Wie zijn wij.

Vanwege de fysieke afstand, cultuurverschillen en een taalbarrière bestaat de stichting uit een bestuur in Nederland en een bestuur in Roemenië. Het Nederlandse bestuur verricht met name dagelijkse bestuurstaken in de vorm van werven van gelden, het organiseren van activiteiten, financiële administratie voeren, stellen van doelen, coördineren en het aansturen van het bestuur in Roemenië. In Roemenië hebben wij een projectmanager, die vooral operationeel fungeert (dagelijkse gang van zaken). Zij ziet toe op de vorderingen van de werkzaamheden, onderhoudt alle contacten met betrekking tot onderhoud van het gebouw, legt de contacten met aannemers en bouwmarkten, is het eerste aanspreekpunt voor ouders en leerkracht.

Nieuws

Bent u benieuwd naar wat er inmiddels door de diverse vrijwilligers al is gerealiseerd? Wilt u meer zien over de werkzaamheden in Speranţa en Casa Ruxandra? Kijkt u dan bij nieuws. Hier vindt u een verzameling nieuwsberichten, foto’s en filmpjes van 2008 tot nu.

Image