Educatie en zorg

ImageImage

De groep kinderen die in aanmerking komt voor deze school, is heel divers. Het zijn met name kinderen uit kansarme gezinnen die door armoede, maar ook vanuit onkunde en onbegrip geen onderwijs mogen en kunnen volgen. Bij SperanĊ£a staat de ontwikkeling van het kind centraal en er is ruimte voor persoonlijke begeleiding. Ieder kind vraagt immers om een individuele benaderingswijze met veel structuur en duidelijkheid.

De leerkracht en begeleiders

De leerkracht en begeleiders komen uit de directe omgeving. Ze kennen de cultuur en staan dichtbij de kinderen. Ook in het contact met de ouders of begeleiders van de kinderen is het prettig, dat het team uit de omgeving komt en bekend is met die cultuur.

Het lesprogramma

Inmiddels is de school al 2 dagdelen per week in gebruik. De kinderen die wat verder van de school af wonen, worden opgehaald en thuisgebracht. Per leerling wordt bekeken wat voor hem of haar haalbaar en gewenst is. Op die manier wordt de mogelijkheid tot zelfontwikkeling en een betere toekomst geboden. Hiermee hopen we de negatieve spiraal te doorbreken en de kansen op een betere toekomst te vergroten.

Bevorderen van de zelfredzaamheid

Naast een stimulerende en educatieve omgeving wordt ook ingezet op het ontwikkelen van de sociaal emotionele en motorische ontwikkeling. Er wordt aandacht besteed aan talenten en speciale behoeften van de kinderen. Naast de leslokalen, beschikt de school over meer ruimten met andere mogelijkheden. Zoals een ruimte waar lokale ouderen in de toekomst eens per week samen kunnen komen voor een kop koffie en een praatje, een sportruimte en in de toekomst een praktijkruimte voor tandarts/logopedist/therapeut. Daarnaast leren de kinderen eenvoudige maaltijden te bereiden en met alle mogelijkheden die er zijn, beter voor zichzelf te zorgen.

De zorg

Met enige regelmaat bieden we medische of ondersteunende zorg aan de kinderen en/of betrokken gezinnen die dat hard nodig hebben. Voorheen werd bijvoorbeeld tandheelkundige zorg kosteloos in Nederland aangeboden. In de toekomst willen we tandheelkundige zorg aanbieden binnen de muren van de school. Hier is met de bouw van de school al rekening mee gehouden.

Er zijn diverse praktijkruimtes gebouwd. We streven ernaar, de praktijkruimtes binnen de school in te richten voor onder andere logopedist, fysiotherapeut en tandartspraktijk.

Image