Nieuws

Andrei, een schoolgaande jongen

In dit filmpje maakt u kennis met een van de schoolgaande kinderen; Andrei en zijn familie. Andrei komt uit een arm gezin. Ze wonen met 10 personen in een klein huisje, zonder stromend water en sanitaire voorzieningen. Andrei is als klein jongetje verbrand door kokend water, maar er was geen geld voor medische zorg. Ze leven in een sociaal isolement, maar voor Andrei was er een plekje bij Speranţa. Hij gaat nu naar school en gaat daar nu met plezier naar toe.


De eerste 9 kinderen gaan naar school

Deze kinderen worden opgehaald en thuisgebracht. Op school worden de lessen door juf Lenuta verzorgd en krijgen de kinderen ook een (warme) gezonde maaltijd. Helaas kunnen ze nog maar 2 dagen naar school. Er is geen (financiële) ruimte om meer kinderen les te geven. Wij blijven ons inzetten om uiteindelijk nog een leerkracht te kunnen financieren, leerlingvervoer te organiseren en lesmaterialen aan te schaffen. Helpt u mee?


Hulp van scholen en kerken

Ook in  2018 hebben meerdere groepen jongeren geholpen bij de verdere bouw aan Speranţa. Er is onder andere gegraven, geschilderd, gemetseld, getuinierd en schoongemaakt. Er is weer geweldig veel werk verzet, door al deze inzet vanuit heel Nederland. Deze groepen hebben naast alle werkzaamheden, ook kennisgemaakt met de cultuur en de lokale bevolking, door diverse uitstapjes te organiseren.

Misschien mogen wij u komend jaar verwelkomen in Siret om de handen uit de mouwen te steken?


De bouw van Speranţa in vogelvlucht

In dit filmpje ziet u hoe de bouw van het multifunctionele schoolgebouw door de jaren heen gevorderd is. Van het storten van de fundering tot de laatste werkzaamheden in 2018. We zijn nog lang niet klaar, maar het gebouw staat en het eerste lokaal is in gebruik. Gepland staan tot 2022 de volgende werkzaamheden: afwerken van de sanitaire ruimten en nog een klaslokaal, aansluiten gas, water & riolering en het aansluiten van de zonnepanelen op het elektriciteitsnet.


Casa Ruxandra

Wij ondersteunen Casa Ruxandra. Dit is een gezinshuis waarbij een Roemeens echtpaar zich ontfermt over de opvoeding en het welzijn van 6 uit huis geplaatste kinderen. Deze kinderen zijn vanwege ernstige mishandeling en/of verwaarlozing door de Roemeense kinderbescherming in dit gezinshuis geplaatst. Wij voorzien Casa Ruxandra waar mogelijk van bouwmaterialen voor onderhoud en in de meest noodzakelijke materiële levensbehoeften voor de kinderen, zoals bedden, kleding, schoolspullen, bijdragen aan de rekening voor gas en elektriciteit et cetera.


Noodhulp, voedselpakketten en medische zorg

Waar mogelijk, proberen we met regelmaat kortlopende (extra) acties te voeren, met een specifiek doel. U kunt hierbij denken aan het inzamelen van kleding, het aanbieden van tandheelkundige zorg, het uitdelen van voedselpakketten tijdens strenge winters of orthopedische hulp mogelijk maken.


Ride 4 a Child

Dit is een sponsorfietstocht. Kenmerkend is het ontspannen karakter. Er worden diverse routes gefietst en waar mogelijk worden ook allerlei bezienswaardigheden bezocht. De deelnemersgroep is ieder jaar zeer divers in achtergrond, interesses en leeftijd. Hierdoor ontstaan leuke gesprekken tijdens het fietsen, de avonden en het ontbijt. De fietstour wordt over een aantal dagen verreden. Men fietst van hotel naar hotel, waarbij de organisatie zorg draagt voor het transport van de bagage, maar ook onderweg assistentie verleent indien zich problemen voordoen. Het is een mooie mix van recreatie, cultuur en natuur, binnen uw eigen sportieve mogelijkheden! Meer informatie vindt u hier.